Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 08:53

HỘI NHẬP THUẾ QUAN VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CƠ CẤU NHẬP KHẨU

Hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt là vấn đề thương mại, luôn được các quốc gia quan tâm. Cho tới nay, các tổ chức thương mại tự do thế giới và các tổ chức thương mại cấp vùng đã liên tục ra đời và phát triển. Cùng với các hiệp định đàm phán song phương và đa phương, các nước cam kết dỡ bỏ các biện pháp phi thuế quan cũng như cắt giảm đáng kể thuế quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu (XNK). Hội nhập thuế quan đã tạo ra tác động tích cực, đẩy mạnh việc giao lưu thương mại trên toàn cầu.

Sau khi tiến hành đổi mới, Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế, đẩy mạnh tự do hóa thương mại với các nước trên thế giới. Việt Nam chủ động hội nhập, tích cực tham gia các tổ chức thương mại quốc tế và khu vực, ký kết các hiệp định song phương và đa phương: Ký các hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại với EU, gia nhập ASEAN, gia nhập Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC); ký hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ; tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và đặc biệt là trở thành thành viên của WTO….

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 42 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành