Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 08:59

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA DỊCH VỤ THIẾT YẾU DO DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN TRONG THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT- KINH DOANH

Giá cả là một trong những phạm trù khách quan trong nền kinh tế thị trường, là đòn bẩy kinh tế quan trọng, là thông tin tin cậy để định hướng sản xuất, đầu tư, phân bổ nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường cạnh tranh hạn chế; các quy luật giá trị, cung - cầu và cạnh tranh không còn phát huy đầy đủ giá trị thì vai trò điều tiết của Nhà nước bằng những biện pháp phù hợp, trong đó có quản lý giá là yêu cầu khách quan để đảm bảo lợi ích của các bên tham gia thị trường và phúc lợi của toàn xã hội.

Thị trường là nơi diễn ra sự tương tác giữa cung và cầu, qua đó xác định một mức giá nhất định. Không chỉ có doanh nghiệp độc quyền hoặc thống lĩnh thị trường, mà các doanh nghiệp cạnh tranh cũng hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Song, khác với các doanh nghiệp cạnh tranh, các doanh nghiệp có sức mạnh thị trường có khả năng kiểm soát, quyết định sản lượng cung ứng và mức giá để tối đa lợi nhuận. Chính vì vậy, trong quá trình sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, quan trọng, các doanh nghiệp này có xu thế để trục lợi từ vị thế, sức mạnh thị trường của mình, gây ra những tác động tiêu cực trước tiên đối với người tiêu dùng, sau đó là đối với kinh tế - xã hội.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 138 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành