Thứ tư, 04 Tháng 3 2020 09:37

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM

Việc dự báo về trữ lượng dầu lửa và khí đốt biển Đông rất khó khăn do có sự hanh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, đã có những dự báo ban đầu. Theo BP Statistical Review, trữ lượng dầu mò biển Đông có thể thỏa mãn nhu cầu dầu mò Trung Quốc trong 60 năm tới ở mức độ sử dụng của nước này như hiện nay1. EIA ước tính có khoảng xấp xỉ 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên đã được xác định và có tiềm năng trong khu vực trải dài từ Xingapo và eo biển Malacca đến eo biển Đài Loan[1][2]. Hầu hết các mỏ hydrocarbon đều nằm ngoài khu vực tranh chấp. EIA dự báo dự trữ khí đốt sẽ có nhiều tiềm năng hơn so với dự trữ dầu mỏ ở biển Đông. Tuy vậy, việc khai thác và vận chuyển có nhiều khó khăn về địa hình, hải văn và bão1.

Chuyên gia tư vấn năng lượng Wood Mackenzie đưa ra dự báo chỉ có khoảng 2,5 tỷ thùng quy dầu ở biển Đông, và vào tháng 11-2012, CNOOC ước tính có khoảng 125 tỷ thùng dầu và 500 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên nằm trong khu vực chưa được phát hiện[3][4].

Về trữ lượng dầu khí của Việt Nam, trữ lượng dầu khí được phát hiện là 1,3 tỷ tấn quy dầu và đã nghiên cứu đánh giá tiềm năng còn lại của Việt Nam ước đạt 2,8 đến 3,6 tỷ tấn quy dầu[5]. Còn BP ước tính trữ lượng dầu khí đã được chứng minh ca Việt Nam là 4,4 tỷ thùng quy dầu, đứng thứ hai Đông Á, chỉ sau Trung Quốc[6].

 


[1] Biển Đông có bao nhiêu dầu mỏ, Tin Biển Đông, ngày 28-3-2014.

[2] Wendy Laursen: Trữ lượng dầu khí ở biến Đông và thực trạng khai thác - III hội hay thách thức?, Tạp chí Nghiên cứu biển Đông, ngày 27-9-2013.

250

[3] Wendy Laursen: Trữ lượng dầu khí ở biển Đông và thực trạng khai thác - cơ hội hay thách thức?, Tạp chí Nghiên cứu biển Đông, ngày 27-9-2013.

[4] Wendy Laursen: Trữ lượng dầu khí ở biến Đông và thực trạng khai thác - cơ hội hay thách thức?, Tạp chí Nghiên cứu biển Đông, ngày 27-9-2013.

[5] Về trữ lượng dầu khí của Việt Nam, the business.vn, ngày 10-12-2013.

[6] Trữ lượng dầu mỏ ở Việt Nam 4,4 tỷ thùng, VnExpress kinh doanh, ngày 02- 12-2013.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 15 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành