Thứ sáu, 06 Tháng 3 2020 02:56

PHÂN TÍCH TỔNG HỢP QUAN NIỆM VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA CÁC HỌC GIẢ VIỆT NAM VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều lý thuyết, quan niệm về an ninh phi truyền thống, tuy nhiên do sự phong phú, đa dạng trong cách tiếp cận vấn đề nên chưa thống nhất được một quan niệm về đến vấn đề này. Ngoài quan niệm về an ninh phi truyền thống của Liên hợp quốc, của ASEAN và thách thức an ninh phi truyền thống của EU, chưa xuất hiện một khái niệm nào bao quát, phản ánh đầy đủ nhất nội hàm an ninh phi truyền thống được đông đảo giới khoa học cũng như công dân trên toàn cầu nhất trí.

Ở nước ta, thuật ngữ an ninh phi truyền thống được sử dụng và trở thành chủ đề thu hút giới nghiên cứu khoa học chính trị, an ninh, quốc phòng cùng thời điểm với sự công bố lý thuyết an ninh truyền thống của các nước trên thế giới.

(Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm)

Đã xem 50 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành