Thứ sáu, 06 Tháng 3 2020 03:03

PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Vấn đề phát triển đồng bộ và vận hành thông suốt các loại thị trường đã được Đảng chú trọng từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, thể hiện qua các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và trong các chiến lược ngành, lĩnh vực có liên quan. Theo đó, tiếp tục khẳng định vai trò của việc phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh và ngày càng hiện đại các loại thị trường, trong đó phát triển thị trường tài chính (TTTC) với cơ cấu hoàn chỉnh, phạm vi hoạt động mở rộng, vận hành an toàn và đảm bảo việc giám sát hiệu quả. Trong những năm gần đây, TTTC bao gồm thị trường tiền tệ (TTTT)- tín dụng, chứng khoán và bảo hiểm phát triển tương đối ổn định. Đối với TTTT - tín dụng, các mức lãi suất chủ đạo được giữ ổn định, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm đã có tác động tích cực đến kinh tế vĩ mô. Thị trường chứng khoán (TTCK) phục hồi trở lại trong năm 2013 - 2014 sau giai đoạn suy giảm 2010-2012, đến nay, thị trưởng chứng khoán hoạt động tương đối ổn định, chỉ số Vn-Index năm 2019 đạt 960,99 điểm, tăng trưởng 7,67% so với năm 2018, thị trường trái phiếu đạt được nhiều thành công với khối lượng trúng thầu năm sau cao hơn năm trước.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 40 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành