Thứ hai, 23 Tháng 3 2020 09:22

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

Khoa học và công nghệ là lĩnh vực tạo được nhiều dấu ấn quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc đổi mới cơ chế quản lý và cơ cấu kinh tế đã tạo điều kiện để nước ta tiếp cận và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, phát triển công nghệ nội sinh. Cho đến nay, khoa học và công nghệ đã đóng góp tích cực vào tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước.

Tiềm lực khoa học - công nghệ ở nước ta đã được tăng cường và phát triển, làm chỗ dựa cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cho đến nay, nước ta đã có hàng triệu người tốt nghiệp đại học, trong đó có gần 10 nghìn giáo sư và phó giáo sư, gần 25 nghìn tiến sĩ. Chúng ta đã hình thành được mạng lưới bao gồm hàng trăm trường đại học và cơ quan nghiên cứu. Cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ như viện khoa học, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm thông tin, tư liệu thư viện... đã được đầu tư nâng cấp, xây dựng và trang bị phương tiện hiện đại.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 5 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành