Thứ ba, 24 Tháng 3 2020 07:32

VAI TRÒ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG DỊCH VỤ CÔNG

Cho đến gần đây, Nhà nước thường giới hạn sự tham gia của khu vực tư nhân trong khuôn khổ thực hiện cung cấp các dịch vụ công không thuần tuý. Trong đó, thường xuyên nhất là các dịch vụ như xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng công cộng trong lĩnh vực giao thông, vận tải (đường xá, cầu cống), hoặc lĩnh vực hạ tầng cứng khác như cung cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải, bảo đảm cây xanh và cảnh quan đô thị, v.v...

Đối với một số loại dịch vụ công mang tính “thuần tuý” nhiều hơn như giáo dục, y tế... việc tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi nói trên vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi, cả trong giới học thuật và trong giới hoạch định chính sách. Điều này là dễ hiểu vì rằng nếu việc một công dân đến phòng mạch của bác sỹ để tư vấn hay khám bệnh có vẻ dễ dàng được chấp nhận là “dịch vụ tư", thì việc loại trừ khả năng tiếp cận của họ đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chỉ vì lý do anh ta hay chị ta không có khả năng chi trả cho dịch vụ đó lại có thể trở thành một chỉ bảo tiêu cực về khả năng đảm bảo phúc lợi cho người dân của Nhà nước.

            Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 4 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành