Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 08:59

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHỨC NĂNG KHÁC PHỤC KHUYẾT TẬT THỊ TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM

Trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, nhất là đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, Nhà nước cần xác định rõ không buông lỏng trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ công mà người dân, doanh nghiệp được quyền thụ hưởng. Nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm các cơ sở y tế, giáo dục có hành vi xâm phạm quyền lợi của khách hàng, người học. Nhà nước cũng cần có giải pháp kịp thời xử lý nghiêm các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực giáo dục, xử lý nghiêm các biểu hiện thương mại hóa giáo dục, hạ chuẩn chất lượng đầu ra. Nhà nước cũng cần kịp thời giải quyết tình trạng không cần xứng trong thực hiện chủ trương huy động vốn xã hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bảo đảm quyền tiếp cận chính đáng của người dân đối với hạ tầng giao thông. Ưu tiên giải quyết nút thắt về hạ tầng giao thông trong phát triển, giải quyết tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng tại hai trung tâm kinh tế và hai đầu tàu kinh tế lớn của cả nước là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 42 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành