Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 09:07

GIỚI THIỆU MỘT SỐ VỤ VIỆC CỤ THỂ VỀ TÀI SẢN MÃ HÓA, TIỀN MÃ HÓA Ở VIỆT NAM

Tại Việt Nam, mặc dù khung pháp lý cho tài sản mã hóa, tiền mã hóa chưa rõ ràng như đã phân tích, tài sản mã hóa, tiền mã hóa vẫn được giao dịch công khai và rất nhiều người tham gia giao dịch, đầu tư kinh doanh. Người tham gia mua bán các loại tài sản mã hóa, tiền mã hóa chủ yếu mang tính chất đầu cơ. Những nhà đầu tư tại Việt Nam có thể giao dịch mua bán một số loại tài sản mã hóa, tiền mã hóa thông dụng (Bitcoin, Ethereum,...) thông qua một số sàn giao dịch như Remitano.com, santienao.com, buyselleth.com... hay các nhóm trên mạng xã hội, ứng dụng gọi điện, nhắn tin qua mạng (Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber, Zalo...). Theo số liệu ước tính, tại Việt Nam có khoảng 1 triệu người sở hữu và tham gia giao dịch tài sản mã hóa với số tiền giao dịch hằng ngày khoảng 200 - 300 tỷ đồng; phần lớn số tiền này giao dịch qua các tài khoản ngân hàng[1]. Đồng thời, đồng Việt Nam là một trong tám đồng tiền pháp định được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch tài sản mã hóa, tiền mã hóa còn được một số cá nhân, tổ chức sử dụng để chuyển giá trị đi nước ngoài mà không qua hệ mã hóa, tiền mã hóa trên thực tế trên toàn thế giới[2]. Tài sản mã hóa, tiền mã hóa còn được một số cá nhân, tổ chức sử dụng để chuyển giá trị đi nước ngoài mà không qua hệ thống ngân hàng, mạng lưới thanh toán hiện hành.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Theo số liệu của Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an tại Hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/5/2018 (Từ ngày 10/8/2018, Cục này sáp nhập thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

[2] Ethen Ng: "Security: The Next Step in the Crypto Industry's Evolution", Bài tham luận tại Hội thảo quốc tế “ Tài sản ảo, tiền ảo: Kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề pháp lý đặt ra" do Bộ Tư pháp chủ trì, Hà Nội, ngày 16/9/2018

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành