Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 01:58

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ LAO ĐỘNG -VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM

Giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu. Có thể nói, việc đầu tư cho giáo dục luôn là định hướng, là ưu tiên hàng đầu đối với chính sách phát triển kinh tế- xã hội của đất nước ta. Thực tế hiện nay, chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo luôn ở mức 20%. Với những chính sách của nhà nước dành cho giáo dục, nước ta đã xây dựng một hệ thống giáo dục về cơ bản tương đối hoàn thiện từ mầm non tơi đại học với cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối hiện đại và đầy đủ. Các chính sách của nhà nước cũng từng bước đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục đã làm cho hệ thống giáo dục ngoài công lập đóng góp đáng kể và phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước. Việc xóa mù chữ đã được thực hiện triệt để tiến tới hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở và hướng tới việc xóa mù chữ cho người lớn cũng như phổ cập mẫu giáo mầm non cho bé 5 tuổi. Bên cạnh đó, nhà nước chú trọng phổ cập giáo dục, tạo cơ hội bình đẳng trong việc tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo đối với đồng bào dân tộc ít người, các đối tượng trong diện chính sách.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 43 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành