Thứ hai, 27 Tháng 4 2020 09:59

KHÁI NIỆM VỀ AN NINH CON NGƯỜI

Trong một xã hội, nhà nước bao giờ cũng là chủ thể cơ bản để bảo vệ an ninh con người. Một quốc gia muốn tồn tại thì ngoài việc cần phải có đầy đủ các điều kiện trong nước đối với các loại an ninh, còn cần phải có một môi trường an ninh quốc tế.

“An ninh" trong tiếng Anh có các từ Security và Safety, có nghĩa gốc là tránh khỏi trạng thái hoặc cảm giác lo lắng sợ hãi và nguy hiểm, tức là tránh hoài nghi và không xác định"[1]. Theo nghĩa này thì khái niệm “an ninh" được hiểu rất rộng, tức là tình trạng không hiểm nguy, không lo sợ; và còn có hàm ý được bảo vệ an toàn. Thể theo đó, an ninh được hiểu là tình trạng không tồn tại sự đe dọa, nguy hiểm đối với chủ thể người ở cấp độ cá nhân cũng như cộng đồng).

 

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 


[1] Xem Philip Babcoc Gove: Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Published by G. & C. Merriam Co, 1976, p.2053

Đã xem 190 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành