Thứ tư, 29 Tháng 4 2020 10:07

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Về cơ bản, các nước hạch toán riêng các khoản doanh thu từ hoạt động kinh doanh các trò chơi có thưởng trong casino và doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác trong casino, do đó xác định được rõ đối tượng chịu thuế đối với từng sắc thuế khác nhau. Thu nhập của tổ chức kinh doanh casino có một phần từ thu nhập dịch vụ trò chơi trong casino và một phần thu nhập từ kinh doanh các dịch vụ khác như khách sạn, nhà hàng gắn với dịch vụ du lịch, vui chơi. Tổng doanh thu trò chơi có thưởng trong casino là loại hình dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế kinh doanh casino (tương tự thuế tiêu thụ đặc biệt của Việt Nam) và thuế giá trị gia tăng. Việc hạch toán riêng thu hoạt động kinh doanh các trò chơi có thưởng trong casino và hoạt động kinh doanh dịch vụ khác trong casino sẽ giúp phân biệt rõ ràng dịch vụ khuyến khích đầu tư và dịch vụ không khuyến khích đầu tư.

Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành