Thứ tư, 29 Tháng 4 2020 10:18

NHÌN LẠI VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Sau hơn 30 năm đổi mới, mở cửa, phát triển hội nhập, đất nước ta đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đáng ghi nhận. Việt Nam cũng ngày càng có vai trò lớn hơn t rong khu vực và quốc tế với sự tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các sản phẩm trong nước xuất đi nhiều nước, tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng (GTGT) toàn cầu. Đóng góp vào những thành tựu phát triển như hiện nay, có một phần không nhỏ của đường lối mở cửa, hội nhập kinh tế, trong đó có đầu tư nước ngoài.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 39 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành