Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 08:15

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở HOA KỲ

Thông qua bầu cử tự do, cử tri Hoa Kỳ bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình và trao quyền cho các nhà lãnh đạo của họ theo như luật pháp quy định. Vì vậy, chức năng cơ bản nhất của Nghị viện, thậm chí cả Tổng thống, là công cụ điều chỉnh lợi ích của hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Các nhóm lợi ích được hiểu là “những tổ chức có quan hệ và chức năng đại diện, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri”. Trường hợp người được ủy quyền - người đại diện đi ngược lại, không phản ánh hoặc phản ánh không phù hợp với những mong muốn của cử tri thì cử tri có quyền phế truất những người đại diện đó và bầu ra những người đại diện khác phù hợp trong việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ.

Với sức ép của các cuộc bầu cử, từ Tổng thống, các Nghị sỹ cho đến các Thống đốc bang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc đảm bảo quyền lợi và mong muốn của cử tri. Nghị viện ngày càng thực hiện chức năng đại diện một cách hiệu quả hơn, tích cực hơn, chú ý hơn đến việc thông qua những đạo luật có chất lượng và phản ánh được nhu cầu, lợi ích của cử tri; ngày càng chú ý hơn đến hoạt động giám sát hệ thống cơ quan hành pháp để bảo vệ công dân trước các nguy cơ lạm dụng quyền lực của hệ thống này. Do đó, các cuộc tiếp xúc cử tri được tiến hành thực chất hơn, các nghị sỹ ngày càng chú ý lắng nghe cử tri hơn là làm theo ý mình. Tương tự, Tổng thống và các vị Bộ trưởng trong quá trình điều hành đất nước, hoạch định chính sách cho quốc gia cũng phải luôn cân bằng giữa các lợi ích khác nhau nhưng lợi ích của cử tri bao giờ cũng là điều quan tâm bậc nhất của các thành viên chính phủ. Kết quả là ở Hoa Kỳ, cử tri rất quan tâm đến bầu cử và coi bầu cử là phương thức hữu hiệu để kiểm soát quyền lực của các cơ quan nhà nước.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 16 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành