Thứ tư, 27 Tháng 5 2020 09:03

KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHÔI PHỤC HÀNH CHÍNH

Cưỡng chế hành chính là biện pháp bảo đảm để thực thi quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hành pháp cũng như là công cụ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Để duy trì và củng cố trật tự quản lý, Nhà nước sử dụng rất nhiều biện pháp cưỡng chế hành chính khác nhau. Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sử dụng cưỡng chế hành chính ở Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát huy quyền làm chủ của người dân

Phần lớn các ngành và địa phương không có báo cáo, thống kê chi tiết việc áp dụng các biện pháp khôi phục hành chính. Tuy nhiên, cũng có thể tham khảo thực tiễn áp dụng các biện pháp cưỡng chế này trong một vài lĩnh vực quản lý nhà nước, qua đó có cái nhìn khái quát về thực tiễn áp dụng nhóm cưỡng chế hành chính này.

         Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành