Thứ sáu, 24 Tháng 7 2020 08:49

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Nước thải đang là một vấn đề nan giải đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. Việc xử lý và thu phí nước thải hợp lý, trang trải được các chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng là vấn đề bức xúc đang được bàn bạc. Chính phủ đã ban hành các quy định pháp luật cần thiết về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và đây là một bước tiến quan trọng trong quản lý môi trường. Tuy nhiên, việc thu phí nước thải vẫn còn gặp nhiều ách tắc, thiếu quy định chặt chẽ, công tác quản lý chưa tốt, khiến việc thu phí vẫn cứ lúng túng, khó khăn. Trong thực tế một số vấn đề bất cập lớn trong các quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cũng như những khó khăn, vướng mắc cơ bản trong quá trình áp dụng trên thực tế: 

Thứ nhất, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hiện nay còn rất thấp và nguồn thu này không thể đáp ứng được các chi phí xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, chúng ta không thể quan trắc hết tất cả các cơ sở công nghiệp về lưu lượng, nồng độ nước thải để tính toán mức phí cho từng cơ sở. Việc xác định các đối tượng nộp phí hiện nay là chưa đầy đủ, chưa bao quát hết các thành phần gây ô nhiễm môi trường. Việc xác định mức phí đối với từng cơ sở theo cách tính truyền thống phụ thuộc rất nhiều vào năng lực thẩm định của các Sở Tài nguyên và Môi trường, vốn có nguồn lực con người và trang thiết bị khá hạn chế. Do đó, việc xác định chủ yếu dựa vào tờ khai của các doanh nghiệp nên số liệu khác xa so với thực tế, hoặc phải dựa trên kết quả đo lưu lượng dòng thải, trong khi phần mềm để tính toán lại không có. Do vậy, nhất thiết phải nâng mức phí nước thải công nghiệp, để mức này gần sát với chi phí xử lý nước thải. Cách thu phí cũng phải linh hoạt với từng đối tượng chứ không đánh đồng. Cụ thể, với những cơ sở có khả năng gây ô nhiễm lớn như thuộc da, bia... nên đo và quan trắc trực tiếp đế tính toán mức phí phù hợp với từng cơ sở. Với những cơ sở khác, phải ban hành định mức về các chất gây ô nhiễm trong nước thải để dựa vào đó thu phí mà không cần đo đạc. 

 Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành