Thứ tư, 22 Tháng 7 2020 01:41

TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA NHẬT BẢN TỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NỘI ĐỊA

Vốn FDI từ nước ngoài, cả tiền do các công ty mẹ kiếm được ở nước ngoài là nguồn vốn dự kiến của 55,6% số hãng trả lời. Tuy vậy, có sự khác biệt rất lớn giữa các câu trả lời của các hãng lớn (239) (có tổng số vốn từ 1 tỷ yên trở lên) với các hãng vừa và nhỏ (38). Các hãng lớn báo cáo rằng, nguồn vốn FDI lớn nhất của họ là nguồn vốn từ bên ngoài cấp cho các công ty con ở nước ngoài (34,1%), và hơn nữa, phần của các công ty con trong tổng tiền FDI là 47,7%. 

Về việc gây vốn cho FDI, các công ty con ở nước ngoài của các hãng lớn là độc lập so với công ty mẹ của chúng. Ngược lại, các công ty con nước ngoài của các hãng vừa và nhỏ nước ngoài về cơ bản lại phụ thuộc vào các công ty mẹ của chung về vốn. Tuyệt đại đa số các hãng (79,1%) như thế trả lời rằng, vốn FDI là do các công ty mẹ kiếm được ở thị trường nội địa Nhật Bản. Vì nguồn vốn nội bộ các công ty mẹ chỉ chiếm khoảng 7,8%, nên họ phải dựa vào vị thế tín dụng của các công ty mẹ với các tổ chức tài chính Nhật Bản và vào những điều kiện của các thị trường tài chính Nhật Bản .

 Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 17 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành