Thứ năm, 16 Tháng 7 2020 01:48

ĐÁNH GIÁ KHUÔN KHỔ CHO CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA NHẬT BẢN

Kinh tế Nhật Bản thời kỳ giải ngũ (1945-1960) đã có nhiều thay đổi vượt bậc trong chính sách công nghiệp. Sau khi thiết lập tỷ suất hối đoái duy nhất năm 1949, khuôn khố cơ bản cho những giao dịch mậu dịch và vốn đã được định hình. Tháng 12 năm 1949, Luật Kiểm soát Ngoại hối và Ngoại thương (Gaikoku Kawase Oyobi Gaikoku Boeki Kanri-ho) đã được ban hành, và dựa vào Luật này những quy định kiểm soát mậu dịch xuất nhập khẩu đã được đề ra. Trong khi khu vực tư nhân được phép nhập khẩu hàng hoá tương đối tự do, thì những hoạt động ngoại hối vẫn phải chịu sự kiểm soát của chính phủ, và việc phân bổ ngoại tệ còn rất khắt khe. Do vậy, Luật Ngoại hối về mặt nguyên tắc là sự cấm đoán, chỉ trừ một vài ngoại lệ, và được dựa trên các quan hệ và thực tiễn thể chế vốn có từ trước chiến tranh..

Năm 1949 Nhật Bản vẫn còn bị thiếu ngoại tệ kinh niên và cho tới đầu những năm 1950 nền kinh tế Nhật Bản vẫn chưa đạt được mức việc làm đầy đủ. Một khi việc kinh doanh có cơ hội xuất nhập khẩu tự do thì cán cân thanh toán quốc tế sẽ bị thiếu hụt. Do vậy, để duy trì cán cân đối ngoại, chính phủ đã phải đề ra những biện pháp để kiểm soát nhập khẩu. Tuy nhiên về mặt này những công cụ chính sách như thuế quan và những kiểm soát nhập khẩu có khác nhau chút ít ngoại trừ những kiểm soát nhập khẩu sẽ mang lại lợi lộc những người nam giữ li-xăng nhập khẩu và làm tăng thêm tình trạng phân bố sai các nguồn lực nếu sức mạnh độc quyền chi phối thị trường trong nước. Bộ tài chính (Okura-sho: MOF) có quyền quyết định phân bố tiền tệ dựa trên những đánh giá cung cầu do các bộ khác cung cấp MOF muốn kiểm soát việc thanh toán ngoại thương thông qua phân bổ ngoại tệ và tiến hành kiểm soát nhập khẩu hơn là chỉ thuần tuý thông qua việc áp dụng thuế quan.

 Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 19 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành