Thứ ba, 28 Tháng 7 2020 07:20

Các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật hình sự trước thách thức an ninh phi truyền thống

Việc điều chỉnh kịp thời tội phạm hóa những hành vi nguy hiểm mới phát sinh trong xã hội đối với con người và nhân loại cũng chính là sự đòi hỏi của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các mối đe dọa buộc các nước, trong đó có Việt Nam cần điều chỉnh kịp thời cho pháp luật mang tính thích ứng với chuẩn mực quốc tế hơn, trong đó có việc tội phạm hóa những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới. Bởi lẽ, sự chuyển hướng về lĩnh. vực an ninh vượt ra khỏi lĩnh vực chính trị, quân sự của các vấn đề an ninh phi truyền thống đã và đang làm phát sinh những loại hành vì có tính nguy hiểm cho xã hội mới có tính chất tội phạm xâm phạm tới an ninh, trật tự, an toàn của con người, xã hội. Một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm nghĩa là hành vị ấy xâm hại một quan hệ xã hội được Nhà nước đặc biệt coi trọng và bảo vệ, hành vi đó bị pháp luật hình sự quy định là tội phạm, bị Nhà nước và xã hội lên án. Hậu quả của việc một hành vi bị coi là tội phạm là sự trừng phạt từ phía Nhà nước đối với người thực hiện hành đó bằng việc áp dụng trách nhiệm hình sự và hình phạt trên những cơ sở chung. 

Việc quy định tội phạm mới vào trong Bộ luật Hình sự trong khoa học pháp lý hình sự được gọi là “tội phạm hóa" (Criminalization).

 Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 71 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành