Thứ sáu, 17 Tháng 7 2020 07:29

KHÁI LƯỢC MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ỨNG PHÓ TRƯỚC THÁCH THỨC AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG GIAI ĐOẠN 1945 - TRƯỚC 1999

au khi giành được chính quyền cách mạng năm 1945, Việt Nam tiếp tục phải tiến hành hai cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, Do đó, lĩnh vực an ninh được pháp luật hình sự tập trung bảo vệ trong thời kỳ này chính là an ninh theo quan niệm truyền thống - an ninh chính trị, an ninh quân sự. Hơn nữa, các vấn đề an ninh phi truyền thống theo cách tiếp cận hiện đại cũng chưa bùng phát và có tính uy hiếp nghiêm trọng đối với an ninh, trật tự của quốc gia ở giai đoạn này nên việc ứng phó với những mối đe dọa an ninh phi truyền thống chưa được chú trọng trong pháp luật hình sự. Tuy nhiên, trong pháp luật hình sự của Nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ cũng đã có một số quy định tạo ra nền tảng, cơ sở cho những quy định pháp luật hình sự nhằm ứng phó trước thách thức an ninh phi truyền thống sau này, chẳng hạn như những quy định nhằm ngăn chặn các loại tội phá hoại an ninh thông tin (sau này là an ninh mạng), mua bán ma túy, mua bán người, khủng bố, buôn lậu, các tội phạm về môi trường... 

Trước hết, vấn đề bảo vệ an ninh thông tin đã sớm được Nhà nước ta đặt ra ngay tại Sắc lệnh số 06/SL ngày 15/01/1946 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sắc lệnh này đã khẳng định những hành vi làm phương hại đến hệ thống thông tin liên lạc là những hành vi đe dọa an ninh quốc gia: Xét rằng những việc ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá hủy hoặc ca trữ dây điện thoại và dây điện tín là những hành vi có phương hại đến công trình củng cố nền độc lập của nước nhà; xét rằng những hành vi ấy làm ngăn trở sự thông tin của Chính phủ với các cơ quan địa phương, có hại cho công việc cai trị, trị an trong nước và có ảnh hưởng trực tiếp đến việc quốc phòng... Với nhận thức đó, Điều I Sắc lệnh đã tội phạm hóa một số hành vi phá hoại hệ thống thông tin liên lạc như sau: “Những người can tội ăn trộm, ăn cắp, tự ý phá hủy, cắt dây điện thoại và dây điện tín sẽ bị truy tố trước các Tòa án tỉnh". Đồng thời, cũng áp dụng mức trách nhiệm hình sự đặc biệt nghiêm khắc đối với những hành vi xâm phạm an ninh thông tin đã bị tội phạm hóa: “Những người phạm tội kế trên sẽ bị phạt từ 1 năm đến 10 năm tù và có thể bị xử tử".

  Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 66 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành