Thứ ba, 21 Tháng 7 2020 04:13

ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Thực tế áp dụng các biện pháp cưỡng chế bảo đảm về tài sản nhiều doanh nghiệp không thực hiện thanh toán qua ngân hàng nên không thể áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Cho dù đối tượng bị cưỡng chế có tài khoản ở ngân hàng đi chăng nữa, thì tài khoản đó hầu như không có số dư hoặc số dư quá nhỏ không thể áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Mặt khác, các doanh nghiệp thường có nhiều tài khoản để giao dịch, điều này làm cho việc thu thập thông tin về tài khản của đối tượng bị cưỡng chế mất nhiều thời gian và nhân lực. Và nếu bị phong tỏa tài khoản này, họ vẫn còn có những tài khoản khác để tiếp tục hoạt động. Khi biết bị cưỡng chế, doanh nghiệp vẫn có đủ thời gian để rút hết tiên trong tài sản có tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, thủ tục tiến hành đòi hỏi phải tuân thủ rất chặt chẽ, nghiêm ngặt, nên khoản ngân hàng của mình, nên việc cưỡng chế không thường phải do một cơ quan chuyên nghiệp đảm nhiệm. chưa kịp hiệu quả. Bên cạnh đó, việc phối hợp cưỡng chế giữa cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế với ngân hàng chưa thực sự “ăn ý"; một số cơ quan chức năng chưa hỗ trợ tích cực để giúp cơ quan cưỡng chế, điển hình như: việc cung cấp thông tin về tài sản, bất động sản, thông tin về số dư tài khoản tiền gửi của đối tượng bị cưỡng chế tức thời, từ đó làm ảnh hưởng đến việc cưỡng chế.

Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành