Thứ tư, 22 Tháng 7 2020 04:38

KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG VIỆC TĂNG HIỆU SUẤT XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN MINH CHÂU ÂU

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển đi lên từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp với rất nhiều yếu kém và hạn chế, do vậy, để có thể đuổi kịp các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam cần có những chính sách và biện pháp thích hợp nhằm tận dụng được lợi thế của “người đi sau”. Ngay từ những năm đầu đổi mới, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã chủ trương phải chủ động “đi tắt, đón đầu” để có những bước tiến nhanh hơn, xa hơn. Một trong những cách để “đi tắt, đón đầu” phát triển trên thế giới và trong khu vực.

Để có thể đưa ra các biện pháp, chính sách đúng đắn để nâng cao khả năng xuất khẩu sản phẩm chủ lực sang thị trường quốc tế nói chung và thị trường Liên minh châu Âu nói riêng, việc học tập kinh nghiệm của một số quốc gia đi trước và có thế mạnh về khả năng xuất khẩu các sản phẩm chủ lực giống Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu là hết sức cần thiết.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 10 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành