Thứ năm, 20 Tháng 8 2020 07:00

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Thực tiễn xử phạt trước đây (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008) và hiện nay (theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017) cho thấy, trong các biện pháp xử phạt, phạt tiền là hình thức được chú trọng và áp dụng chủ yếu trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Điều này được thể hiện qua báo cáo của các ngành và địa phương về công tác xử phạt vi phạm hành chính, trong đó luôn đề cao và thống kê rất rõ về biện pháp xử phạt này (phạt tiền bao nhiêu vụ, số tiền phạt thu về cho ngân sách nhà nước là bao nhiêu...), và được coi là một nguồn thu cho ngân sách nhà nước[1].

Tuy nhiên, cũng có những lĩnh vực mà hình thức phạt cảnh cáo được áp dụng phổ biến như lĩnh vực an toàn thực phẩm khám, chữa bệnh (chiếm trung bình trên 60 % vụ việc vi phạm).

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

 


[1] Bộ Tư pháp: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện 8 năm hướng dẫn thi hành, 2010, tr. 9.

Đã xem 166 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành