Thứ năm, 27 Tháng 8 2020 02:33

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HỢP LÝ HÓA CÔNG NGHIỆP CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN SAU CHIẾU TRANH

Các chính sách hợp lý hóa công nghiệp thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1950 đến năm 1955 của Nhật Bản mang tính then chốt thông qua hệ thống sản xuất ưu tiên (Keisha Seisan Hoshiki) - trước khi thực hiện đường lối Dodge và chính sách điều chỉnh sự vận động của giá cả, năng suất lao động và khả năng lợi nhuận của các ngành công nghiệp này sau khi hoàn thành đường lối Dodge.

Thông qua các công ty thuộc ngành công nghiệp đã duy trì sự độc lập của mình với Chính phủ bằng việc giảm sự phụ thuộc vào chính phủ trong việc tài trợ cho đầu tư. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cũng có chính sách hợp lý hóa các hoạt động cần thiết để làm tăng khả năng lợi nhuận của các công ty và hợp lý hóa các phản ứng của các công ty đóng góp và việc cải thiện cung của nền kinh tế quốc dân.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 339 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành