Thứ ba, 23 Tháng 6 2020 03:10

Các nhân tố tác động tới sự vận động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

Thứ nhất, trung tâm thịnh vượng toàn cầu chuyển dịch từ Tây sang Đông dẫn tới chuyển dịch quyền lực toàn cầu. Kể từ năm 2010 đến năm 2020 khi Trung Quốc vượt Đức trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, châu Á- Thái Bình Dương tập trung 3/5 nền kinh tế lớn nhất thế giới với Mỹ đứng đầu, Trung Quốc và Nhật Bản thay đổi vị trí thứ hai, trong khi kinh tế Ấn Độ đang phát triển rất nhanh và hứa hẹn trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới trong vài năm nữa.
Sự năng động và khả năng chống chịu của kinh tế châu Á - Thái Bình Dương cũng cao hơn các khu vực khác, sớm ra khỏi khủng hoảng toàn cầu 2008 - 2009 trong khi các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ sau nhiều năm vẫn chưa khắc phục xong. Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu thế giới về liên kết kinh tế. Theo WB, tính đến đầu năm 2018, trong tổng số 279 Hiệp định Thương mại khu vực/ Hiệp định Thương mại tự do (RTA/FTA) khu vực và song phương có hiệu lực trên toàn cầu, châu Á - Thái Bình Dương đứng đầu với trên 120 RTA/ FTA, chiếm 44,8 %. Nhiều cơ chế hợp tác mới được hình thành, ví như Cộng đồng ASEAN (31/12/2015) với Tầm nhìn đến 2025, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (tháng 6/2015)... đánh dấu sự ra đời của tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế đầu tiên do một nước đang phát triển dẫn dắt. 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 21 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành