Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 03:21

KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA MỘT SỐ NƯỚC

Xung đột lợi ích là khái niệm được nhắc đến nhiều trên thế giới và kiểm soát xung đột lợi ích được coi là một công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng được các quốc gia coi trọng.
Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là tình huống phát sinh khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức bị tác động tiêu cực hoặc sẽ bị tác động tiêu cực bởi lợi ích cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức đó. Việc kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là tổng thể các cách thức, biện pháp nhà nước sử dụng để nhận diện các tình huống xung đột lợi ích qua đó phát hiện, phòng tránh, ngăn chặn, giải quyết các tình huống xung đột lợi ích; áp dụng các biện pháp hình sự, hành chính, kỷ luật, dân sự để xử lý cá nhân vi phạm các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 14 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành