Thứ tư, 17 Tháng 6 2020 11:21

NHỮNG HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG NÀY

Một số quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 chưa thực sự phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời. Đáng quan tâm nhất hiện nay đó là việc chưa có các quy định về chế tài hậu giám sát. Thực tế hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hiện nay cho thấy, các kết luận giám sát mới chỉ dừng lại ở việc “nhắc nhở", đưa ra
những khuyến nghị mà thực tế không có quyền gì rõ ràng. Điều này làm cho đối tượng chịu sự giám sát không chịu sự ràng buộc cụ thể nào với các cơ quan tiến hành giám sát, tức là hệ quả của hoạt động giám sát không được xác định rõ ràng.

Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 22 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành