Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 11:31

PHÂN LOẠI CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

Cưỡng chế hành chính là tổng thể các biện pháp do Luật hành chính qui định, được cơ quan, người được trao quyền áp dụng theo thủ tục hành chính, có nội dung hạn chế quyền tự do và quyền tài sản của cá nhân, tổ chức, buộc các chủ thể đó phải thực hiện.
Cưỡng chế hành chính là bắt buộc phải thi hành một mệnh lệnh, quyết định hành chính và là biện pháp do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đối với cá nhân hay tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt. Được thực hiện bởi những người có thẩm quyền được pháp luật quy định.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 17 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành