Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 07:23

Góp ý hoàn thiện quy định về các tội phạm môi trường trong Bộ luật hình sự

Tình hình tội phạm về môi trường trong những năm gần đây trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, khôn lường. Trên thế giới thì rõ nét là những hiện tượng dịch chuyển ô nhiễm “xuyên biên giới từ các nước phát triển sang các nước đang và kém phát triển, thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, xuất, nhập khẩu... (như: sự cố môi trường nghiêm trọng tràn dầu trên vịnh Mêhicô, vỡ bể chứa bùn đỏ tại Hungari...).

Theo định nghĩa của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, “an ninh môi trường được hiểu là “sự khan hiếm các tài nguyên thiên nhiên, suy thoái và ô nhiễm môi trường và những hiểm họa có thể gây suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, gia tăng bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh"[1], Báo cáo Thiên niên kỷ của Hội đồng châu Mỹ của Liên hợp quốc xác định: “An ninh môi trường là việc đảm bảo an toàn trước các mối nguy hiểm môi trường sinh ra do sự yếu kém trong quản lý hoặc thiết kế và có nguyên nhân trong nước hay xuyên quốc gia"[2]. Do đó, xâm phạm an ninh môi trường cần được coi là một kiểu diễn biến hòa bình[3], còn an ninh môi trường được hiểu là trạng thái mà một hệ thống môi trường có khả năng bảo đảm đầy đủ các điều kiện sống an toàn, lành mạnh cho con người trong hệ thống đó. Nguy cơ an ninh môi trường có thể dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng như: Mất ổn định do biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước bị đe dọa, vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới, khan hiếm lương thực và sự gia tăng nghèo đói, sự phát triển không bền vững, cân xứng, hệ sinh vật ngoại lai nguy hại và sinh vật biến đổi gen xâm lấn ngày càng gia tăng, v.v..

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 


[1] Xem Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Ngọc Sinh: Đảm bảo an ninh môi trường cho phát triển bền vững, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2010, tr.34, 36.

[2] Xem: http://tnmtuyenquang.gov.vn/Moi-truong/Can-danh-gia-dung muc - ve - van - de - an - ninh - moi - truong - tai - Viet - Nam - 20226, truy cập ngày 22/10/2017.

[3] Xem Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Ngọc Sinh: Đảm bảo an ninh môi trường cho phát triển bền vững, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2010, tr.34, 36.

Đã xem 25 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành