Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 08:30

KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Nguyên tắc là những quan điểm tư tưởng chủ đạo, mang tính xuất phát điểm, phản ánh quy luật hình thành, vận động và phát triển của một sự vật và hiện tượng nào đó trong đời sống xã hội. Lập pháp cũng là một hiện tượng của đời sống xã hội, lại là một trong những hiện tượng cực kỳ phức tạp, với những đặc thù riêng có. Vì vậy, lập pháp phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Lập pháp là hoạt động có tính phức tạp, trước hết, đó là hoạt động vừa mang tính ý chí chủ quan của người làm luật, vừa phản ánh nhu cầu khách quan của xã hội, phù hợp với tồn tại xã hội, phản ánh đúng đắn quy luật vận động và phát triển của xã hội trong từng thời kỳ và xu thế của thời đại. Cũng vì thế, hoạt động xây dựng pháp luật có những nét đặc thù riêng.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 12 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành