Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 09:12

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG

Kỹ năng phân tích chi phí - lợi ích được một kỹ sư người Pháp là Jules Depuit nêu ra từ giữa thế kỷ 19 và cho tới nay được nhiều nước sử dụng để thực hiện đánh giá các đề xuất xây dựng chính sách công. Có thể nói, đây là một kỹ năng nhằm phân tích tính hiệu quả chi phí đối với các phương án chính sách khác nhau với mục đích nhằm xác định tính hiệu quả giữa lợi ích thu được do tác động của chính sách công và chi phí đã bỏ ra. Theo đó, phương thức để thực hiện kỹ năng này là so sánh giữa thực trạng trước khi có tác động với kết quả sau khi có sự can thiệp của chính sách công. Như vậy, có thể thấy rằng, các chi phí và lợi ích mà một chính sách công tác động tới được xem xét trên cơ sở của việc chi trả một khoản kinh phí nào đó của người dân để được hưởng lợi ích từ một chính sách công đem lại cho họ hoặc có thể là việc không chấp nhận chính sách đó nhằm tránh các chi phí cho việc thực hiện chính sách công. Mặt khác, các yếu tố đầu vào của chính sách công thường được đánh giá dưới hình thức chi phí của cơ hội được coi là giá trị của việc lựa chọn sử dụng phương án chính sách tốt nhất. Kỹ năng này sử dụng nguyên tắc định hướng là liệt kê các đối tượng chịu sự tác động của chính sách công và đánh giá giá trị, lợi ích, thiệt hại mà chính sách này tác động lên lợi ích của các đối tượng đó. 

 Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 36 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành