Thứ hai, 22 Tháng 2 2021 01:42

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

Chương trình giám sát là toàn bộ những dự kiến về hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội được lập theo một trình tự nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm, sáu tháng. Một chương trình giám sát khoa học, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn, phù hợp năng lực, trình độ và điều kiện thực tế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành giám sát sẽ giúp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chủ động trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động giám sát và chủ động bố trí, sắp xếp lực lượng tham gia hoạt động giám sát đạt hiệu quả. 

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 8 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành