Thứ năm, 25 Tháng 2 2021 01:54

KHÁI QUÁT CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NỘI DUNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

Hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp là sự tương tác giữa các cơ quan nắm giữ quyền lực Nhà nước hướng đến mục tiêu ngăn ngừa các hành vi lạm dụng quyền từ phía đối tượng bị giám sát, đảm bảo cho các đối tượng bị giám sát vận hành theo đúng quỹ đạo mà chủ thể giám sát mong muốn, thông qua đó, trật tư pháp luật được tôn trọng, pháp chế được bảo đảm. Tùy theo hình thức chính thể mỗi quốc gia sẽ có một chủ thuyết giám sát của cơ quan lập pháp tương ứng. Hiện nay có 03 mô hình chính thể cơ bản: đại nghị, cộng hòa Tổng thống, mô hình hỗn hợp.

Ở Việt Nam, Luật hoạt động giám sát hiện hành quy định giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động củ cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành các quy định nhất định. Xét về góc độ tổ chức bộ máy của Việt Nam, hoạt động giám sát là chức năng quan trọng không thể thiếu của cơ quan dân cử với mục đích hướng tới việc cảnh báo sớm trách nhiệm, góp phần kiểm soát quyền lực của đối tượng bị giám sát, bảo đảm cho đối tượng bị giám sát hành xử vì lợi ích của nhân dân và góp phần điều chỉnh lại hoạt động lập pháp.

  Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 19 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành