Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 00:00

Kinh nghiệm quản lí vốn khả dụng trong điều hành CSTT của NHTƯ một số nước

1 Kinh nghiệm về quản lí VKD trong điều hành CSTT của Fed

1.1. Phương pháp dự báo của FED

     CSTT và nền kinh tế Mĩ được liên kết chủ yếu thông qua thị trường vốn liên bang. Hoạt động CSTT của Fed gây ảnh hưởng tức thời tới cung, cầu VKD hoặc mức lãi suất vốn liên bang, tạo ra một chuỗi các phản ứng lan truyền tác động của chính sách đó tới toàn bộ nền kinh tế.

     Phương pháp dự báo: Fed New York đã thiết lập bộ phận dự báo VKD để quyết định giao dịch nghiệp vụ thị trường mở hàng ngày (khối lượng, kỳ hạn giao dịch). Hàng ngày Bộ phận dự báo VKD cập nhật số liệu và điều chỉnh dự báo nếu cần thiết để phục vụ việc thực hiện nghiệp vụ thị trường mở hàng ngày. Nhìn chung, phương pháp của Fed New York trong việc dự báo các yếu tố tác động đến cung, cầu dự trữ của các ngân hàng cũng thực hiện theo phương pháp chung - theo cách tiếp cận từ bảng cân đối của NHTƯ.

     Để thực hiện hoạt động can thiệp, các chuyên gia của Fed New York và các chuyên gia của Ban lãnh đạo tại Washington, DC cần đưa ra được mục tiêu VKD phù hợp với tinh thần chỉ đạo. Dựa vào những dự đoán chi tiết về nhu cầu dự trữ và mức vay chiết khấu được ước tính trước, họ tạo ra một định hướng đối với phần dự trữ không vay (NBR) – hay còn gọi là mục tiêu cho từng giai đoạn duy trì dự trữ kéo dài hai tuần – yếu tố này quyết định khoảng thời gian của việc dự báo tại Mĩ là hai tuần, tuy nhiên, việc dự báo được tiến hành hàng ngày. Định hướng trong hai tuần này liên tục được cập nhật hàng ngày khi số liệu ước tính về nhu cầu dự trữ được điều chỉnh lại.

     Tuy nhiên, hàng ngày Bộ phận dự báo VKD được các nhà đại lý cấp 1 cung cấp thông tin về tình hình thị trường. Hàng tháng, các nhà đại lý cấp 1 trao đổi, đánh giá tình hình thị trường với các chuyên gia kinh tế, các khách hàng của mình và cung cấp cho Bộ phận dự báo VKD. Ngoài ra, các hoạt động liên ngân hàng tại Mỹ đều thể hiện qua sự thay đổi của Fed Funds - tiền gửi của các ngân hàng tại Fed nên Fed có điều kiện theo dõi đánh giá thị trường khá chính xác......

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 126 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành