Thứ sáu, 21 Tháng 11 2014 00:00

Kinh nghiệm xây luật vệ sinh, an toàn lao động một số nước

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

I. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và triển khai Luật An toàn, Vệ sinh Lao động:

1. Những quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở Trung Quốc:

Ở Trung Quốc, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đề ra những quy định về an toàn vệ sinh lao động bao gồm 2 đạo luật chính đó là Luật phòng ngừa và kiểm soát bệnh nghề nghiệp và Luật về sản xuất an toàn.

Có hiệu lực từ ngày 1/5/2002, Bộ Luật về phòng ngừa và kiểm soát bệnh nghề nghiệp của Cộng hòa dân chủ Trung Hoa là một văn bản quan trọng, đóng vai trò trong việc phòng ngừa, kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động ở Trung Quốc. Đạo luật này xác định các quyền được bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc của người lao động, các nghĩa vụ và nhiệm vụ của người sử dụng lao động trong việc bảo vệ người lao động. Ngoài các quy định về quyền và lợi ích của người lao động, gắn trách nhiệm của người sử dụng lao động với việc bảo vệ sức khỏe của người lao động, luật này còn đưa ra những khái niệm cụ thể về các bệnh nghề nghiệp, đồng thời đề ra cách xử lý đối với người mắc bệnh.

Quy định về cách xử lý đối với những người mắc bệnh nghề nghiệp, luật này có những tiêu chí cụ thể như sau. Chuẩn đoán bệnh nghề nghiệp phải được tiến hành bởi cơ sở y tế có thẩm quyền và do cơ quan y tế có thẩm quyền ở cơ sở hoặc cấp cao hơn xác nhận. Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp báo cáo về tình hình sức khỏe của người lao động để làm báo cáo y tế. Người lao động có thể xin được khám chuẩn đón bệnh nghề nghiệp dù làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Người có bệnh phải tuân theo chỉ dẫn điều trị và tuân theo chỉ dẫn điều trị và tuân thủ các quy định của nhà nước. Ngoài ra, người sử dụng lao động không được chuyển công tác người lao động bị bệnh nghề nghiệp sang vị trí làm việc khác, đồng thời người lao động mắc bệnh phải được bồi thường theo quy định của nhà nước về an sinh xã hội dành cho tổn thất lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải bảo vệ sức khỏe và chăm lo cho sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc. Luật về phòng ngừa và kiểm soát bệnh nghề nghiệp yêu cầu người sử dụng lao động phải thiết lập hệ thống đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động. Các biện pháp hiệu quả cần phải được sử dụng để kiểm soát các sự cố và phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp. Người lao động bị mắc bệnh tại nơi làm việc phải được kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra trước khi nhận công tác, kiểm tra định kỳ khi đang làm việc và kiểm tra trước khi nghỉ việc. Mọi chi phí cho việc kiểm tra sức khỏe và chuẩn đoán bệnh đều do người sử dụng lao động chi trả, ngoài ra người sử dụng lao động phải báo cáo chính xác quá trình từ khi người lao động bắt đầu làm việc cho đến lúc người lao động nghỉ việc. Người sử dụng lao động phải thành lập bộ phận chăm sóc sức khỏe lao động làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian để quản lý và phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc. Có kế hoạch hoặc chương trình cụ thể để kiểm soát rủi ro và đưa kế hoạch đó ra thực hiện. Nơi làm việc phải được kiểm tra thường xuyên để kiểm soát các hoạt động nguy hại có thể xảy ra…

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 335 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành