Chủ nhật, 17 Tháng 4 2016 00:00

Tổng quan về vấn đề nhượng quyền thương mại theo Luật thương mại năm 2005

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

l. Nhượng quyển thương mại là gì?

Khái niệm "Nhượng Quyền Thương Mại" được đề cập đến trong Luật Thương Mại do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XI , kỳ họp thứ 7 thông qua vào ngày 14 tháng 6 năm 2005 là một khái niệm đến từ các nước phương tây trong quá trình hội nhập kinh tế. Từ được các nước phương tây sử dụng để nói về nhượng quyền thương mại là từ "Franchise" hoặc "Franchising" tuy theo ngữ cảnh. Từ Franchise" là một từ tiếng Pháp cổ có nghĩa là đặc quyền hoặc tự do.

Mặc dù, khác về mặt cơ bản so với khái niệm Franchise mà chúng ta nói đến ngày nay, theo Messrs Hau và Dixon trong tác phẩm Franchising do nhà xuất bản Pitman Publishing xuất bản năm 1988 thì Franchise khởi nguồn từ thời Trung Cổ ở nước Anh khi mà các viên chức nhà thờ phải trả tiền và đảm bảo sự ủng hộ của mình đối với nhà thờ để đổi lại quyền thu thuế.

Vào thời đó Franchise được hiểu là một đặc quyền, đó là việc nhà vua cấp cho nhưng người được phong tước quyền được khai thác một vùng đất mới do nhà vua cấp cho họ hoặc việc nhà cầm quyền địa phương hay lãnh chúa của một vùng cấp quyền để tổ chức các phiên chợ và các hội chợ, để điều hành các bến phà địa phương hoặc để săn trong vùng lãnh thổ của mình. Khái niệm này cũng được dùng để nói đến việc nhà vua cấp quyền đối với các hoạt động thương mại như xây dựng đường xá, sản xuất rượu bia.

 Bản chất của hoạt động này là việc nhà vua hoặc một người có quyền lực ban cho ai đó quyền được độc quyền thực hiện một việc hoặc kinh doanh trong một số hoạt động thương mại nào đó.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 312 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành