Thứ năm, 21 Tháng 4 2016 00:00

Giải pháp hoàn thiện các quy định của Luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng thương mại

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Hoàn thiện pháp luật là vấn đề luôn luôn được đặt ra nếu muốn đưa các quy định của pháp luật sát với thực tế hơn và muốn đảm bảo tính hiệu lực của nó trong thực tế cũng như phù hợp với các quy định về TPP mà Việt Nam đã chính thức ký kết tham gia cần đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thiện các của những quy định về hợp đồng thương mại trong Luật Thương mại 2005 nhằm đảm bảo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Đã xem 423 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành