Thứ bảy, 23 Tháng 4 2016 00:00

Một số vấn đề cần hoàn thiện đối với quy định về hợp đồng dịch vụ theo quy định của luật thương mại năm 2005

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Với những quy định chặt chẽ, sát với thực tế thương mại nước ta trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nước, tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế thành công sau khi gia nhập WTO, thực tiễn áp dụng Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Luật Thương mại đã đảm bảo thể chế hoá đường lối chính sách của đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có xây dựng chính sách pháp luật thương mại tạo điều kiện phát triển thị trường hàng hoá dịch vụ là trọng tâm. Luật đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động của thương nhân, tôn trọng và phát huy quyền tự do hoạt động thương mại của cá nhân, pháp nhân. Đối với lĩnh vực dịch vụ, được sự hỗ trợ về mặt pháp lý trong hơn 3 năm qua khu vực dịch vụ đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Tổng mức doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo ngành kinh tế liên tục tăng kể từ sau khi luật Thương mại có hiệu lực cho tới nay, cụ thể tổng thu từ du lịch những năm gần đây có sự tăng trưởng vượt bậc khi năm 2013 đạt tới 200 nghìn tỷ đồng, trong khi năm 2010 mới đạt 96 nghìn tỷ, năm 2005 đạt 30 nghìn tỷ và năm 2000 chỉ đạt 17,4 nghìn tỷ. Bên cạnh những thuận lợi, thông thoáng của các quy định về hợp đồng dịch vụ thì các quy định đó cũng còn một số bất cập gây khó khăn khi áp dụng vào thực tiễn thương mại nước ta. Chính vì vậy, cần phải làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn áp dụng hạn chế trong các quy định của Luật Thương mại năm 2005 về hợp đồng dịch vụ như sau:

Đã xem 413 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành