In trang này
Chủ nhật, 24 Tháng 4 2016 00:00

Quy định về sự minh bạch đối với rào cản kỹ thuật thương mại TPP

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Để tham gia và đề hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam phải gắn kết với các quốc gia/ vùng lãnh thổ với mục đích phát triển kinh tế của chính mình. Chính vì vậy, đối với vấn đề minh bạch đối với rào cản kỹ thuật thương mại trong TPP cũng là một vấn đề được đặt ra trong giai đoạn hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã tham gia.  Ngày 04/02/2016 Việt Nam đã tham gia ký kết với 12 nước thành viên TPP nhằm phát triển thương mại khu vực và thế giới với yêu cầu cao trong bối cảnh lực lượng sản xuất phát triển nhanh và hội nhập quốc tế ngày càng lớn.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương có đưa ra 30 vấn đề tương đương với 30 chương liên quan đến thương mại quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề được nêu lên trong Hiệp định TPP có những chuẩn mực và nguyên tắc tương đối cụ thể. Ở trong bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến những quy định liên quan đến rào cản kỹ thuật thương mại trong TPP mà Việt Nam cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo yêu cầu của Hội nhập.

Đầu tiên cần phải thấy rằng, việc xây dựng rào cản kỹ thuật của các nước là nhằm đưa ra các quy định, tiêu chuẩn nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và gia tăng yêu cầu cũng như sự đa dạng trên cơ sở những thay đổi của kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe cùng với tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, có những quy định, tiêu chuẩn còn cao hơn của Chính phủ đưa ra nhằm bảo vệ sự công bằng trong quá trình cạnh tranh giữa các hệ thống bán lẻ cũng như sự giám sát trên thị trường nhằm ngăn chặn thương mại và các yếu tố chính trị chi phối những quy định và tiêu chí do Chính phủ đưa ra.

Đã xem 201 lần