In trang này
Thứ năm, 26 Tháng 5 2016 00:00

Đánh giá tình hình thực thi các quy định về hợp đồng dịch vụ theo quy định của luật thương mại năm 2005

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Luật Thương mại 2005 chưa có quy định về việc sử dụng hợp đồng mẫu nên trong thực tế các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ lớn thường đưa ra các hợp đồng mẫu có lợi cho họ khi thiết lập quan hệ hợp đồng với khách hàng, điển hình như các loại hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cung cấp điện, hợp đồng vận chuyển hàng hoá.

Về nguồn gốc, chức năng của hợp đồng mẫu trong giao dịch dịch vụ đã ra đời từ khá sớm và đã được các luật gia phương Tây mô tả là đứa con đẻ của cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19. Với việc xuất hiện khái niệm sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mang tính hàng loạt và liên tục cho vô số khách hàng, đã đặt ra vấn đề phải “tiêu chuẩn hoá” các điều khoản của hợp đồng.

Trong bối cảnh đó, từ giữa thế kỷ trước các doanh nghiệp, trước tiên là các công ty trong lĩnh vực bảo hiểm, tín dụng sau đó là các công ty trong lĩnh vực khác đều thiết lập cho mình những quy tắc cung cấp dịch vụ thống nhất áp dụng chung cho các giao dịch với khách hàng của mình. Ngày nay, hợp đồng mẫu được áp dụng ở khắp mọi nơi, trên nhiều lĩnh vực trong đó lĩnh vực dịch vụ sử dụng đặc biệt nhiều, và không dừng lại ở việc hợp đồng mẫu áp dụng cho các doanh nghiệp với người tiêu dùng như trước kia mà còn được áp dụng cho các giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

 

Đã xem 152 lần