Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 17:35

Các yếu tố ảnh hưởng tới quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tồn tại và phát triển gắn bó mật thiết với tài sản trí tuệ và lợi ích từ các tài sản đó. Tài sản trí tuệ lại là kết quả trực tiếp của hệ thống sáng tạo. Do đó, sự phát triển và hiệu quả hoạt động của hệ thống sáng tạo là nhân tố ảnh hưởng trước hết trực tiếp tới sự hình thành của hệ thống quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Trình độ phát triển của quan hệ lợi ích thể hiện ở tính hoàn thiện về cấu trúc chủ thể cũng như hệ thống các nhân tố tác động hình thành quan hệ. Một hệ thống quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hoàn thiện phải phản ánh được sự phân phối lợi ích hợp lý, rõ ràng giữa các chủ thể sở hữu, chủ thể sử dụng, chủ thể sáng tạo, trong đó bao gồm cả các chủ thể nước ngoài. Lợi ích của các chủ thể đó được bảo đảm và bảo hộ hiệu quả.

Để nâng cao trình độ sáng tạo của một quốc gia, đòi hỏi không chỉ thời gian mà còn cần nhiều nguồn lực, trong khi đa số các nước đang phát triển lại có nguồn lực hạn chế, nhất là nguồn lực tài chính. Mặc dù vậy, xét về dài hạn, đây vẫn là điều kiện có vai trò quyết định đến khả năng khai thác lợi ích từ hệ thống quan hệ lợi ích sở hữu trí tuệ thế giới hiện nay...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 878 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành