Thứ sáu, 17 Tháng 6 2016 18:08

Kinh nghiệm của một số nước về thiết lập và phát triển quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Nhiều kinh nghiệm mang tính kỹ thuật pháp lý có thể khai thác từ quá trình giải quyết quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Song xét trên góc độ hội nhập kinh tế quốc tế, thiết lập cơ chế tác động đến phạm vi quốc tế và do đó tác động tới quan hệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có Việt Nam thì kinh nghiệm của Hoa Kỳ có thể thấy được ở  khía cạnh sau:

a) Thống nhất nhận thức về bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong môi trường cạnh tranh quốc tế:

 Những mối quan tâm về tài sản trí tuệ và thực hiện lợi ích từ các tài sản đó trong giới chức Chính phủ Hoa Kỳ về sự cần thiết phải có các quyền tài sản mạnh mẽ hơn để bảo vệ tư tưởng và công nghiệp nước này khỏi bị xâm phạm đã sớm tìm được sự hưởng ứng từ những năm 1980.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Hoa Kỳ nổi lên như một nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, thắng lợi của ngành chế tạo Nhật Bản những thập kỷ giữa thế kỷ XX, được coi như là một dấu hiệu báo trước về sự phát triển vượt bậc của quốc gia này bước ra thế giới với tư cách là một nước bắt chước trở thành cường quốc về sức sáng tạo. Nhiều bí quyết công nghệ mà Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Nhật Bản nay trở thành những vũ khí cạnh tranh lại chính Hoa Kỳ, nhiều công dân Hoa Kỳ đã bị mất việc làm. Trong những cố gắng đưa ra để trấn an người dân, một quan điểm dân tộc chủ nghĩa đã nổi lên những năm 1980 và nhanh chóng thu được sự ủng hộ của các giới trong xã hội, rằng tài sản trí tuệ được bảo hộ tốt hơn có nghĩa là thêm việc làm mới cho công dân Hoa Kỳ và sẽ khôi phục lại cán cân thương mại thặng dư với thế giới. Kết quả của nỗ lực đó là Hoa Kỳ đã thiết lập được một hệ thống quan hệ lợi ích về sở hữu trí tuệ dần trở nên đặc biệt hoàn hảo. Về quan hệ lợi ích đối ngoại thì chi phối thế giới; về đối nội thì tạo ra sự gắn bó mật thiết về lợi ích giữa các trường đại học với hệ thống doanh nghiệp...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 195 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành