Thứ bảy, 25 Tháng 6 2016 19:13

Vai trò của bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế

Bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thực chất là cách thức giải quyết quan hệ lợi ích giữa các chủ thể. Thông qua vai trò của việc bảo hộ lợi ích, có thể thấy được vai trò của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế. Với điều kiện hội nhập của một nền kinh tế chậm phát triển, bảo hộ sở hữu trí tuệ được xét chủ yếu trong các khía cạnh đối với thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ; phát triển thương mại; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, củng cố an ninh quốc phòng và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa gắn với sự phát triển kinh tế tri thức...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 83 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành