Chủ nhật, 26 Tháng 6 2016 19:18

Vấn đề lý luận về thuyết hết quyền đối với sở hữu trí tuệ

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ học thuyết hết quyền được đưa vào nhằm xác định giới hạn cho quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với bảo đảm sự lưu thông bình thường của các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời bảo đảm lợi ích của chủ thể nắm quyền sở hữu trí tuệ vói lợi ích của người tiêu dùng. Bản chất của thuyết hết quyền là chủ sở hữu trí tuệ không còn quyền kiểm soát việc phân phi, hay lưu thông sản phẩm mang đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sau khi sản phẩm này được chính chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc cá nhân, tổ chức được chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép đưa ra thị trường.

Trên thực tế, thuyết hết quyền được hình thành thông qua các án lệ và được các học giải phát triển nhằm giải thích pháp luật, hiểu được những chính sách liên quan đến pháp luật, hướng dẫn tòa án trong hoạt động xét xử, xây dựng chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh. Thuyết hết quyền được các nước theo hệ thống pháp luật “Common law” xem như một nguồn luật và áp dụng trực tiếp. Đối với các nước theo hệ thống luật “Civil law” lại không thừa nhận đó là một nguồn luật nhưng vẫn có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của pháp luật thông qua việc truyền tải vào các quy định cụ thể.

Để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, cân bằng giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với bảo đảm sự lưu thông của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường góp phần cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích của chủ thể nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích của người tiêu dùng thì việc áp dụng thuyết hết quyền là rất cần thiết. Có thể thấy rằng, xuất phát từ yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ được trao rất nhiều quyền, trong đó có những quyền mang tính độc quyền. Khi chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ thực hiện những quyền này có thể tạo ra những rào cản cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và ngăn cản người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đây là tồn tại xung đột tiềm tàng giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ cũng như cạnh tranh. Áp dụng thuyết hết quyền là một trong những giải pháp nhằm hạn chế những rào cản và xung đột này...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 210 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành