Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 02:56

Giải pháp hoàn thiện về nhập khẩu song song trong hết quyền sở hữu trí tuệ

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Nhằm hoàn thiện pháp luật về cơ chế hết quyn đi với nhãn hiệu và nhập khẩu song song sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu, nên tập trung vào bn vấn đề sau: (i) ban hành một thông tư v nhập khẩu song song; (ii) sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật v quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu; (iii) sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý giá hàng hóa nhập khẩu; (iv) sửa đổi, bổ sung Quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng, chữa bệnh cho người ban hành kèm theo Quyết định số 1906/2004/QĐ-BYT.

1. Ban hành thông tư về nhập khẩu song song

Luật sở hữu trí tuệ không bao gồm quy định cụ thể về nhập khẩu song song. Nhập khẩu song song đưc công nhận là hoạt động thương mại hợp pháp như hệ quả của áp dụng cơ chế hết quyền quốc tế. Điều này được quy định trong Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT[1] và Quy định về nhập khẩu song song thuốc phòng, chữa bệnh cho người ban hành kèm theo Quyết định số 1906/2004/QĐ-BYT.

Tuy nhiên, hai văn bản này chưa xác định đầy đủ, rõ ràng, chính xác thế nào là nhập khẩu song song. Trong thực tế, nhập khẩu song song diễn ra phổ biến và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết loại việc này đặc biệt là hải quan, quản lý thị trường nên gặp phải những khó khăn trong phân biệt hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu và hàng hóa nhập khẩu song song, thiếu căn cứ pháp lý và kinh nghiệm trong giải quyết loại việc này. Bên cạnh đó, hàng giả, hàng kém chất lượng đã được nhập khẩu vào Việt Nam qua kênh nhập khẩu song song. Trong một số trường hợp,lợi ích của nhà nhập khu song song chưa được bao đm do những khó khăn trong chứng minh hàng hóa được đưa ra thị trường bởi chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Hơn nữa, một số hạn chế còn tồn tại trong cơ chế quản lý giá có thể dẫn đến hệ quả nhập khẩu song song ch đem lại lợi ích cho nhà nhập khẩu mà không đem lại lợi ích cho người tiêu dùng. Chính vì vậy, ban hành một thông tư v nhập khẩu song song là cần thiết...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 


[1] Thông tư này hưng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP vể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sồ hữu công nghiệp, Nghị định này đẵ bị hủy bỏ bởi Nghị định s106/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ vể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sỏ hữu công nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định sô' 97/2010/NĐ-CP ngày 21-9-2010, đã thay thế Nghị định số 106/2006/NĐ-CP (BT).

Đã xem 791 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành