Chủ nhật, 21 Tháng 8 2016 03:20

So sánh các quy định hết quyền đối với nhãn hiệu của pháp luật Việt Nam và quốc tế

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Về cơ sở pháp lý cho hết quyền đối với nhãn hiệu

Kể từ khi đệ đơn xin gia nhập WTO năm 1995, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện pháp luật quốc gia cho phù hợp với pháp luật WTO nói chung và Hiệp định TRIPS nói riêng. Hiệp định TRIPS là tâm điểm của hệ thống các nguyên tắc, thể chế và thông lệ mang tính toàn cầu điều chỉnh quan hệ sở hữu, dòng kiến thức, công nghệ và các tài sản trí tuệ khác, buộc các nước thành viên WTO thực thi các tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu đối với quyền sở hữu trí tuệ. Pháp luật s hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành được nhiều nước thành viên WTO thừa nhận, v cơ bản phù hợp với các tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định TRIPS[1].

Bên cạnh những tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu các quy định liên quan đến hết quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS thông thường được thiết kế dưới dạng quy định tùy nghi. Việc đánh giá mức độ phù hợp của pháp luật Việt Nam về hết quyền đối với nhãn hiệu vi những tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định TRIPS và xem xét Việt Nam có sử dụng được những quy định tùy nghi của Hiệp định này về hết quyền s hữu trí tuệ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hay không có ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa, so sánh hết quyền trong pháp luật, thực tiễn của Việt Nam với pháp luật, thực tiễn của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cũng cần thiết. Lý do là hết quyền sở hữu trí tuệ phát sinh và tồn tại từ rất lâu ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Hơn nữa, pháp luật của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu về hết quyền s hữu trí tuệ bao gồm hết quyền đối với nhãn hiệu ở mức độ hoàn thiện.

Trong chuyên đề này chỉ tập trung vào so sánh và trong mọi trường hợp Việt Nam là trung tâm của nghiên cứu so sánh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa pháp luật, thực tiễn của Việt Nam với pháp luật, thực tiễn của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, lý do của những khác biệt được giải thích trên cơ s xem xét điều kiện kinh tế - xã hội, chính sách, pháp luật của Việt Nam. Do đó, trong chừng mực nhất định, pháp luật Việt Nam về hết quyền đi với nhãn hiệu được đánh giá. Đồng thời, những nội dung đáng tiếp thu của pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cũng sẽ được chỉ ra...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 


[1] Xem các biên bản họp Hội đồng TRIPS: (i) IP/C/M/56, 21 May 2008, các đoạn 4-22; (ii) IP/C/M/57, 16 Sept. 2008, các đoạn 5-21.

Đã xem 391 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành