Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 03:55

Các quy định về hết quyền nhãn hiệu trong trường hợp tồn tại thỏa thuận giới hạn theo hợp đồng của Mỹ

Chủ thể nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ có khuynh hướng sử dụng các điu khoản giới hạn trong hợp đồng nhằm ngăn chặn hết quyền. Phần này tập trung vào hai vấn đ sau: (i) khả năng ngăn chặn hết quyền đối vối nhãn hiệu khi tồn tại thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng; (ii) hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp vi phạm điều khoản giới hạn trong hợp đồng. Trong nội dung thứ hai đề cập mối quan hệ giữa pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật hợp đồng và pháp luật cạnh tranh đối với việc điều chỉnh những thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu.

1. Khả năng ngăn chặn hết quyền đối với nhãn hiệu của thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng

Như các phần viết trước của Chương này đã chứng minh, theo pháp luật Hoa Kỳ, hết quyền đối với nhãn hiệu không xảy ra khi chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng phân biệt - chức năng cơ bản của nhãn hiệu - không được bảo đảm. Dựa trên cơ sở pháp luật Hoa Kỳ (cả quy định pháp luật và án lệ) về nhãn hiệu, không thể trả lời được câu hỏi: thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến nhãn hiệu có thể vô hiệu hóa hết quyền đối với nhãn hiệu hay không? Do thiếu những phán quyết điển hình về vấn đề này, những phán quyết điển hình gần đây nhất về thỏa thuận giới hạn trong hợp đồng liên quan đến sáng chế có khả năng áp dụng cho nhãn hiệu được xem xét.

Năm 2008, trong vụ việc Quanta[1] - một vụ việc mang tính bước ngoặt - Tòa án tối cao Hoa Kỳ chỉ rõ: thỏa thuận nhằm ngăn chặn sử dụng sau khi bán hàng hóa không ngăn ngừa được hết quyền đối với sáng chế xảy ra đối với hàng hóa đó. Với phán quyết này, Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng của thuyết hết quyền mà trước đó Tòa phúc thẩm cố gắng làm suy yếu[2] và hạn chế khả năng của chủ sở hữu sáng chế sử dụng pháp luật sáng chế để thực thi các điều khoản hợp đồng không gắn với quyền đối với sáng chế của họ[3].

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 


[1]Quanta Computer, Inc. V. LG Electronics, ỉnc., 128 s. Ct. 2109 (2008).

[2]Xem: Mallinckrọdt, Inc. V. Aiedipart, Ịnc., 976 F.2d 700 (Ferd. Cir. 1992); Monsanto V. McEarling, 363 F^3d 1336 (Fed Cir. 2004).

[3]Zain, Saami, Quanta leaf or much ado about nothing? Ạn analysis on the effect of Quanta vs. LG Electronics, Ạlbany Law JournaỊ of Science and Technology, 20 Alb. L.J. Sci. & Tech. 67, 2Q10; Stern, Richard H., Quanta Computer Inc V. LG Electronics ỉnc - commènts on the reaffirmation of the exhaustiọn doctrine , in the us, European Intellectual Review, E.I.P.R. 2P08, 30(12).

Đã xem 95 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành