Thứ năm, 20 Tháng 10 2016 03:26

Dự báo tình hình tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy Đảng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự chỉ đạo thực hiện của Nhà nước, các cấp chính quyền, sự tham mưu và vào cuộc của các Bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong những năm qua đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần bảo vệ kỷ cương, phép nước, trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp.

1. Tình hình quốc tế

Thời đại của chúng ta đang sống là thời đại toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa đã và đang làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, đã kích hoạt sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, sự thâm nhập của lẫn nhau của các nền kinh tế thường tích tụ sự ô nhiễm hệ sinh thái đang đạt tới mức độ bùng phát buộc các cá nhân và các cộng đồng phải liên kết lại với nhau để tồn tại trong sự tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được rằng, toàn cầu hóa không chỉ đem lại các cơ hội, mà cả những thách thức nữa. Một trong những thách thức và là mối lo ngại lớn cho các quốc gia trong tiến trình toàn cầu hóa chính là khuynh hướng liên kết và gia tăng các loại tội phạm xuyên quốc gia, là diễn biến tình hình tội phạm quốc tế ngày càng phức tạp, kéo theo diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm quốc nội. Là một thành viên của cộng đồng quốc tế, Việt Nam lẽ đương nhiên không thể đứng ngoài xu hướng này, đang chịu sự tác động của tiến trình này, thể hiện trên các khía cạnh sau:

Thứ nhất, quá trình toàn cầu hóa sẽ tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ nguồn nhân lực lao động trên thị trường lao động quốc tế cũng như trong phạm vi quốc nội theo hướng: tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động từ các nước nghèo sang các nước phát triển: gia tăng dòng chảy lao động tự do từ các vùng nông thôn vào đô thị, chuyển từ lao động nông nghiệp thuần túy sang lao động công nghiệp và dịch vụ. Toàn cầu hóa cũng đã và đang làm gia tăng khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo, sự phân hóa giàu nghèo trong phạm vi một nước. Đồng thời, cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra vào những năm đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI càng làm gia tăng tình trạng thất nghiệp... Nhu cầu việc làm giao động, kéo theo những diễn biến phức tạp trên thị trường lao động việc làm theo hướng: người có bằng cấp học vấn tìm cách “chạy để được vào làm việc trong các cơ quan nhà nước: người có quan hệ” tìm cách mở công ty tư vấn giới thiệu việc làm: người lao động giản đơn tìm cách đi xuất khẩu lao động... Đấy chính là mảnh đất lý tưởng cho sự nảy sinh các loại hành vi tham nhũng chính sách trong lĩnh vực tuyển dụng, giải quyết việc làm như nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác vì vụ lợi nhũng nhiễu vì vụ lợi...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 157 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành