Chủ nhật, 23 Tháng 10 2016 04:05

Giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ

1. Sự chuyên nghiệp của hoạt động lập pháp

Lạm dụng quyền lực công là một trong những dấu hiệu của hiện tượng tham nhũng (“puhhr corruption”). Định nghĩa đơn giản nhất của tham nhũng chính là “sự lạm dụng quyền lực công”. Vấn đề đặt ra là quyền lực công bị lạm dụng khi nào?

Quyền lực công bị lạm dụng khi nó quá tập trung và không bị kiểm soát. Đây là hai nguyên nhân chủ yếu khiến công quyền bị lạm dụng. Xét về bản chất thì đây chỉ là một nguyên nhân do chúng có quan hệ hữu cơ với nhau. Quyền lực công càng được tập trung vào một chủ thể (một người, nhóm người, một cơ quan) thì quyền lực ấy càng khó bị kiểm soát. Tình trạng không bị kiểm soát của quyền lực công được biểu hiện ở tình trạng quyền lực được tập trung quá mức vào một chủ thể. Khi đó, tham nhũng tức sự lạm dụng quyền lực công sẽ càng trở nên trầm trọng.

Các lý thuyết chính trị hiện đại đều công nhận tác dụng của việc phân chia quyền lực và kiếm soát lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực được phân chia đối với sự ổn định của đời sống chính trị quốc gia, đặc biệt là ở khía cạnh ngăn ngừa sự lạm dụng công quyền. Đây được coi là một thành tựu lớn của nhân loại trong việc ứng xử với quyền lực nhà nước mà những ý tưởng đầu tiên đã được phôi thai từ thời Hy Lạp - La Mã cổ đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam, được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, cũng bổ sung nội dung “kiểm soát” bên cạnh việc phản công quyền lực nhà nước: “Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” đã cho thấy quyền lực công ở Việt Nam cũng không nằm ngoài những quy luật vận động chung của quyền lực công trên thế giới...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 84 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành