Thứ ba, 22 Tháng 11 2016 04:44

Đánh giá thực trạng gánh nặng thuế của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp được cấu thành bởi các yếu tố cơ bản mà doanh nghiệp phải thực hiện như thời gian lưu giữ hóa đơn; tập hợp hóa đơn; kê khai thuế giá trị gia tăng; kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp; tính toán số thuế phải nộp và nộp thuế; in hóa đơn; lập hồ sơ xin hoàn thuế; khiếu nại về thuế và chờ giải quyết; chi phí mua tài liệu hoặc tham gia khóa học về thuế; thuê tư vấn thuế bên ngoài; chi phí đi lại.

Việc tập hợp hóa đơn, chứng từ để chuẩn bị kê khai là bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong quá trình kê khai thuế. Bởi nếu tập hợp thiếu hóa đơn, chứng từ thì doanh nghiệp sẽ tính toán sai số thuế phải nộp, dẫn tới rủi ro bị phạt tiền. Tiếp theo doanh nghiệp phải điền thông tin và tờ khai. Sau khi tập hợp hóa đơn chứng từ, doanh nghiệp thực hiện việc điền thông tin vào tờ khai từng loại thuế. Đối với thuế giá trị gia tăng thì phải điền thêm thông tin vào ít nhất 2 bảng kê hóa đơn đầu ra và đầu vào. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế phải kèm theo phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tính toán số thuế phải nộp cũng đòi hỏi nhiều thời gian, đặc biệt đối với thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài thời gian kê khai, nộp thuế, để thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải thực hiện một số hoạt động khác như tập hợp, lưu giữ hóa đơn, in hóa đơn, lập hồ sơ xin hoàn thuế, khiếu nại và phục vụ thanh tra thuế. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn phải bỏ ra các chi phí liên quan tới việc thực hiện nghĩa vụ thuế như: thuê tư vấn thuế bên ngoài, hoặc phải có nhân viên kế toán thuế riêng; tham gia các khóa học hoặc mua tài liệu để nâng cao hiểu biết về thuế.

Như vậy, gánh nặng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp gồm các bộ phận cấu thành: thời gian lưu giữ hóa đơn; tập hợp hóa đơn; kê khai thuế giá trị gia tăng; kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp; tính toán số thuế phải nộp và nộp thuế; in hóa đơn; lập hồ sơ xin hoàn thuế; khiếu nại về thuế và chờ giải quyết; chi phí mua tài liệu hoặc tham gia khóa học về thuế; thuê tư vấn thuế bên ngoài; chi phí đi lại. Sự thay đổi thường xuyên của chính sách thuế khiến doanh nghiệp phải mua tài liệu về thuế, hoặc cử nhân viên tham gia khóa học về thuế, tần suất kê khai thuế, số lượng thông tin phải cung cấp; quy trình giải quyết hoàn thuế và khiếu nại, quy định nhiều mức thuế suất thuế giá trị gia tăng...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 302 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành